Ciber-MARATON DE AJEDREZ

Si el escolar no tiene DNI debe introducir el DNI de padre/madre

Parte-hartzailearen datuak / Datos del Participante Izena / Nombre: Abizenak / Apellidos: NAN / DNI: Emaila / Email:

Txapelketa honen oinarriak irakurri ditut eta onartzen ditut / He leído las bases de este torneo y las acepto.
Participante Federado Club:
Ikasketak / Estudios Fakultatea / Facultad:
Estatuko Beste Unibertsitateak / Otras Universidades Estatales
Facultad:
Carrera:
Erkidergoa / Comunidad:
Beste Batzuk / Otros Nire Zabaltzailea / Mi divulgador: